Hjemmesiden_lenke
1903
2003
kalender_lenke


_
Sister Lodge & Newsletter

Google Maps:  Birkebeiner, Lillehamw
		mer, Norway
(Google Maps: Birkebeiner, Lillehammer, Norway)

8-012 Birkebeiner
Birkebeiner Lodge - Lillehammer
Postboks 484, 2600 Lillehammer
Etablert 17-01-1987
Møtested: Glomstad Gaard & Pensjonat, 2635 Tretten
Møtetid: 2. mandag i måneden - kl 19.00
Kontingent: Hovedmedlem kr 325,- Ektefelle kr 235,-

Org.nr.: 983213480
Etablert 17.01.1987

Styret ledes av
Arne Henry Halvorsen

Kontaktinformasjon

Lodgen program
Våren 2012

Medlemsavis
Se her
____________________________

________________
_View Larger Map
_______________________(CLICK HERE FOR TRANSLATION)

BIRKEBEINER OFFICERS OF 2012

- Officer Address Home Phone Email Address -
Lodge President:
Arne Henry Halvorsen
Roåkerveien 28,
2653 Vestre Gausdal
Mob: 911 24 988

arnehalv@bbnett.no

Lodge Vice President:
Knut Kvernflaten

Brekkeomsveen 16,
2630 Fåvang
Mob: 970 05 540 kkvernfl@online.no

Lodge Secretary:
Gunnar A. Suskin Kvelstad

Gamle Kringsjåvei 9,
2618 Lillehammer
Tlf: 61 26 07 83 gunnar@kvelstad.info
Kasserer:
Jon Ødegård
Kjønås,
2630 Ringebu
Tlf. 61 28 08 08 oedegaard@c2i.net
Medlemssekretær:
Beverly Stadum
Sveen,
2636 Øyer
Tlf: 61 25 55 53 bstadum@stcloudstate.edu
Redaktør:
Jan Ødegård
Kjønås,
2630 Ringebu
Tlf: 61 28 08 08 oedegaard@c2i.net
Styremedlem:
Magne Bårdslien
og Bjørn Tollefsrud
     
-

(Translation of the above)
BIRKEBEINER LODGE -------------------

    
8-012 Birkebeiner
Birkebeiner Lodge - Lillehammer
8-012 Birkebeiner
Birkebeiner Lodge - Lillehammer
8-012 Birkebeiner
Birkebeiner Lodge - Lillehammer
PO Box 484, 2600 Lillehammer
established 01/17/1987
Meeting point: Glomstad Gaard & Pension, 2635 Thirteen
Meeting Time: 2nd Monday of the month - 19:00
Subscription Principal Member NOK 325, - Spouse NOK 235, -

Org.nr .: 983213480
established 01/17/1987

Chairman of the
Arne Henry Halvorsen

Contact

The lodge program
spring 2012

Members Journal
Click here

 
 
________________
_____(The following is from Previous Years)______
Sister Lodge Newsletter
Birkebeiner Lodge, Postboks 484, N-2600, Lillehammer
Lillehammer, Birkebeiner
8-12 Arne Henry Halvorsen
Lodge President
arne.gausdal@gmail.com
(476) 122-3888
Glomstad gaard og pensjonat
Tretten, Norway
2nd Mon, 7:00 pm (19.00 pm)
Annual dues: Individual: $60.17 Spouse: $45.71 Youth: $29.57

BIRKEBEINER OFFICERS OF 2003
- Officer Address Home Phone Email Address -
Lodge President:
Arne Henry Halvorsen
Roåkerveien 28
2653 Vestre Gausdal
(476)122-3888

arne.gausdal@gmail.com

Lodge Vice President:
Rolf Klevstrand

Grønstadgaten 47
2609 Lillehammer
(476)125-9860 rklevst@online.no

Lodge Secretary:
Rolf Klevstrand

Grønstadgaten 47
2609 Lillehammer
(476)125-9860 rklevst@online.no
Lodge Secretary:
Gunnar Kvelstad
Gamle Kringsjavei 9
2618 Lillehammer
(476)126-0783 kvelstad@clitelia.no
Lodge Financial Secretary:
Beverly A Stadum
(476)128-5553 mudatsb@yahoo.com
Financial Benefits Counselore:
Helge Aursland, FIC
Jensen Beach , FL 34958-0369
PO Box 369
(800) 274-3543 helgeaursland@comcast.net
-

BIRKEBEINER LODGE -------------------
     Birkebeiner Lodge, Postboks 484, N-2603, Lillehammer

APRIL 2003              (CLICK HERE FOR TRANSLATION)              B-Nytt 4/03

PRESIDENTEN: (Klikk på mus for
  Norsk bokmål ordbok.) (Klikk på mus for
 oversettelse till  engelsk)

MANDAG DEN 7. APRIL KL 19 skal vi møtes på Glomstad. Kirsti Aarflot Thorgersen vil ved tale og lysbilder viste oss inntrykk fra Canada. Kanskje kommer det noen som spiller for oss også. Det er sjelden vi far skildringer derifra, så det skal bli spennende.

Under verdensmesterskapet i Val di Fiemme - Italia vant Johnny Spillane(22) fra Colorado gull 1 kombinert. Naturlig nok var han glad, og takket Bård Jørgen Elden som er langrennstrener for amerikanerne, skriver VG. Johnny Spillane hadde også gode ski. De hadde han fått låne av Hallgeir Lundemo i Fischer. Skiene var preparert av Ole Johan Øyaseter som er smøresjef for det amerikanske kombinertlaget! En halv seier til Norge! KANSKJE BESTEMORA ER NORSK OGSÅ?

Hvorfor være medlem av SONS OF NORWAY ?

Sons of Norway er en upolitisk norsk-amerikansk brorskapsorganisasjon med det primære formal å styrke vennskap, familiebånd, samhold, kontakt, kulturell utveksling og nestekjærlighet over landegrensene.

Er du interessert i Nord-Amerika, gir det deg en mulighet til å lære landet bedre å kjenne, og til lettere å skaffe deg kontakter og venner med samme interesse.

 

(translation)

Newsletter:     BIRKEBEINER nytt     (Organ for lodge)     april

    Monday April 7 at 7:00 pm we will meet at Glomstad. Kirsti Aarflot Thorgersen, with a talk and slide show, will show us her impressions of Canada. Perhaps someone will come to play for us also. It is seldom that we get descriptions from there, so it will be exciting.

    At the world championship in Val di Fiemma, Italy, Johny Spillane (22) from Colorado won the gold in combination. Naturally he was happy, and thanked Bård Jørgen Elden, who is the coach for the Americans, writes VG. Johnny Spillane also had good skis. They had been loaned to him by Hallgeir Lundemo from Fischer. The skis were prepared by Ole Johan Øyaseter, who is the waxer for the American Team. A half victory for Norway!
    Perhaps his grandmother is also Norwegian?

Sons of Norway ......

signed by: President Gunnar Kvelstad


BIRKEBEINER LODGE -------------------
     Birkebeiner Lodge, Postboks 484, N-2603,
Lillehammer
ORGAN FOR BIRKEBEINER LODGE 8 - 012
     ÅRGUING 19 B-Nytt3/03

MARS 2003     (CLICK HERE FOR TRANSLATION)
             B-Nytt 4/03

PRESIDENTEN:


PRESIDENTEN: Den 10. mars kl 19 møtes vi som vanlig på Glomstad. Svein Thorbjørnsen som til daglig er tannlege på Lillehammer har stor interesse for vikingeferder. Vikingene fra Norveg dro i Vesterveg. Svein og kona har reist i kjølvannet og har kommet til alle Vesterhavøsyene som vikingene slo seg ned på. I fjor fikk vi høre mye interessant fra Shetlandsøyene, Orknøyene, Færøyane og Hebridene.
Denne gangen får vi høre og se noe av hva de opplevde på Island.

Ved evakueringa av Finnmark vinteren 1944 - 45 opplevde folk fra Sørøya en heltedåd av det svært store, idet 28 sjøoffiserer fra det amerikanske skipet ss Henry Bacon ofret livet sitt for at de norske skulle få overleve. Underlig nok har jeg ikke greidd å finne noe om dette i norske historiebøker. Nylig sto det en artikkel i Aftenposten. Har også funnet noe stoff på Internett. Sist høst kom det ut ei bok om siste reis til denne båten. "The Last Voyage of the ss (steamship) Henry Bacon". Det amerikanske Senatet bestemte den 10. oktober å hedre mannskapet på båten. Sjøfolkene fikk alle en høy heder, etter sin døt, av Den norske stat. Nærmere om hendelsen i dette nummer av Birkebeinernytt. (side 8)

En skole i Alaska ønsker kontakt med en lærer som kan undervise
dem i norsk språk og kultur. Hvis du er interessert, ta kontakt med
Kirsten.

Gunnar Kvelstad

(translation)
newsletter:     BIRKEBEINER nytt     (Organ for lodge)    mars

President:

    On March 10 at 7:00 pm we will meet as usual at Glomstad. Svein Thorbjørnsen, who is a dentist by day in Lillehammer, has a big interest in Viking expeditions. The Vikings from Norway made forays to the West. Svein and his wife have traveled in the Shetland Islands, the Orkneys, the Faroe Islands and the Hebrides. This time we shall hear and see some of what they experienced on the islands.

    With the evacuatian of Finnmark in the winter of 1944-45, people from Sørøya experienced a great heroic deed, in which 28 naval officers from the American Ship SS Henry Bacon offered their lives. So that the Norwegians should survive. Strangely enough I have not been able to find anything about this in Norwegian history books. Recently there was an article in Aftenposten. I have also found some things on the Internet. Last fall a book came out about the last voyage of this boat - "The Last Voyage of the SS Henry Bacon." The American Congress proclaimed October 10 to honor the crew of the boat. The sailors all received high honors, after their death, from the Norwegian government. More about the event in this issue of Birkebeinernytt (p. 8).

A school in Alaska wishes to make contact with a teacher who can advise them in the Norwegian language and culture. If you are interested, get in touch with Kirsten.

President: Gunnar Kvelstad

 
sssssssssssssss-  to be continued  -sssssssssssssss