Hjemmesiden_lenke
_
SONG TRANSLATIONS
_
1903
2003
kalender_lenke
 

Songs & Song Translations

 
Sov Dukkelise

Min elskede dukke så søt du er,
Det beste jeg eier på jord.
Du ligger så stille i vuggen her
Og smiler så søtt til din mor.
Sov Dukkelise, sov og bli stor,
Og mens du sover, våker din mor.
Ingenting vondt din vugge skal nå.
Mor er jo hos deg, hun passer på.

Sov Dukkelise - Translation by: Mel Pedersen

My darling Dukke so sweet you are,
The best I own on earth.
You lie so still in your cradle
And smile so sweetly at your mother.
Sleep Dukkelise, sleep & grow strong,
And while you sleep, mother watches you.
No harm will come to your cradle now.
Mother is with you, she watches on.

Web Sites:

Sov Dukkelise


Du skaffer meg ofte litt kav og mas.
Du er for urolig min venn.
Ditt hode har to ganger gått i knas.
Pass på det som du fikk igjen!
Og Dukkelise, hør nå på meg;
Dersom de andre klemmer på deg,
Så skal du værsågod tie still
Hvis du vil være dannet og snill.

Forresten så har jeg jo det å si
At hver gang jeg tar deg på tur
Så blir du så fryktelig rød og blid
Når Dukkemann Petter gjør kur.
Men Dukkelise, pass deg nå litt!
Leke med Petter? Det går forvidt.
Han er en gammel tøy-dukkemann.
Du er for fin. Det går ikke an.


Men gråt ikke, gråt ikke, lille skatt,
Fordi jeg har gitt deg litt skjenn.
Nå kysser du mamman din til godnatt,
Og så er vi venner igjen.
Sov Dukkelise, søtt hos din mor.
Hun passer på deg til du blir stor.
Og dersom no'n er slemme med deg,
Elskede barn, så har du jo meg.

You often cause me some trouble and fuss.
You're too unruly my friend.
Your head has twice gone to pieces.
Take care that it doesn't happen again!
And Dolly Lise, now listen to me;
In case other trouble bothers you,
Then you must be very good & still
If you will be ladylike and kind.

By the way, I have to say
That each time I take you on a walk
Then you get so frightfully red and shy
When male doll Petter is courting.
But dolly Lise, pay him no attention!
Play with Petter? That is forbidden.
He is just an old cloth doll.
You're too nice. It's not allowed

But do not cry, do not cry, little treasure,
Because I have given you some scolding.
Now you kiss your mom good night,
And so we are friends again.
Sleep Dolly Lise, sweet, by your mother.
She cares after you until you grow up.
And in case something naughty happens to you,
Beloved child, you've still got me.
 
 


_
Danse Mi Vise

DANSE MI VISE
Vinden blæs synna, og vinden blæs norda,
lyset og skuggen er syskjen på jorda
Sommarn er stutt, og vintern er lang.
Danse mi vise, gråte min sang.

Innunder yta glir moldmørke årer.
Blå veisen blømer i grableke vårer.
Livstrua bryt gjennom tele og tvang.
Danse mi vise, gråte min sang.

Friarar er vi om vona er lita.
Nynn om å Berit, så far du å Brita.
Drøm på din sten at du sit på et fang.
Danse mi vise, gråte min sang.

Somme er fattige, somme er rike.
Bare til slut er vi jamsis og like.
Vegen er lystig, og vegen er vrang.
Danse ml vise, gråte min sang.
• •


DANSE MI VISE

DANSE MI VISE - Translation by: Mel Pedersen

The wind blows south, & the wind blows north.
Light and shadow are siblings on the earth.
Summer is short and winter is long.
Dance my ballad, cry out my song.

Under the surface glide mud-darkened oars.
The blue flower blooms in faded grey springtime.
Life's hope breaks through the hard ice.
Dance my verse, cry out my song.

We are at liberty with our small hopes,
sing this song and you'll get a covenant.
Dream of your accomplishments
-------------- as you relax on a stone.
Dance my verse, cry out my song.

Some are poor, some are rich.
Only at the end are we Norsk all alike.
The way is merry, the way is tough.
Dance my verse, cry out my song.


Translation by: Mel Pedersen


A Norwegian Table Prayer.

Jesus navn gå vi til bords,
at spise og drikke på dit ord,
di Gud til aere os til gavn,
so far vi mat i Jesu navn.
AmenIn Jesus Nae we go to the table,
To eat and drink at thy word,
Thou God to honor, us to be gifted;
so receive we food in Jesus name.
Amen

 
______ Barnesanger.com

Barnesanger De tre bukkene Bruse sangen

http://www.barnesanger.com/de-tre-bukkene-bruse-sangen-sangtekst/

EditRegion-I
EditRegion-J
EditRegion-KSTAOPP
Stá Opp, stâ app
alle sier jeg skal stá opp stá opp
alle sier jeg skal bør app og stâ.
Stâ app :stà;Opp••••
det érklartátjég skal stá opp stâ app
men hvorfar skal jeg stã app akkurat nâ
Jeg hair det bra j. senga Nor jeg er.
Det ervarmt at trivelig nedi her.
Jeg vet hvàjeghar, men ikke hva jeg far. • ••. •. •••
Det er ikke.godt .â vite hva sam hender hvis jeg star app!
Odd BØrretzen (d. 2012)
It is pretty simple to memorize if you make a little sense out of it. Translate it as best you can.. Forinstance
Jeg har det bra i senga hvorjeg er - I have it nice in bed where I am. . .. . ..
leopIe dq.nt normally say It like that in English. They would say it more like "I'd rather be in bed." So say over & over "I had it nice in bed where I am" until it sounds normal "Jeg har det bra", for instance, is a common idiomatic phrase This mich might help you memorize the rest of the words to this song
If perch ante you are sleepless one night, you can repeat it a hundred times! That's how I memorized it
Lila & Mel Pedersen
EditRegion-Lhttps://www.youtube.com/watch?v=YE0-KWo_dhs

THE HAPPY STREET
Uploaded on Sep 8, 2007


Min video till Anna-Lena Löfgrens (1 maj 1944 -21 maj 2010) hit från 1967, med gamla foton och vykort från hela Sverige. Många av miljöerna är borta idag.

Swedish singer Anna-Lena Löfgren's (May 1, 1944 - May 21, 2010) hit from 1967 about the happy street where she grew up and the demolition of old buildnings in the 1960's. (Many city centres in Sweden were completely demolished and modernized during the 1960's and 1970's) The video shows old postcards from Swedish towns.

The following text is my own translation of the lyrics and it is not official. It is translated word by word and does not fit in to the melody.

THE HAPPY STREET
The memories often come to me,
Now its all gone, I can't believe it
Gone is the house where the ivy grew
Gone is the gate where we used to hang-around
You Happy Street, every day you heard our noises
Once there was roses where a town now quickly is growing

Happy Street you are no more,
You are gone and so are your blocks
The games and the songs have silenced
The concrete stands high above the ground
It was all changed when I came back,
Stepped on, ruined, damaged and desecrated
Will, one day, a song rise between these high buildnings
Just as wonderful and nice as the one we once heard

Yes, all is gone and thats the way it is,
Still, I dont want to believe
That my idyll, that everyone wants to forget
Now is a dream I once dreamed
All is gone, the house and the linden
And my friends scatter in the wind
Happy Street, its time that passes here
And now it has given away for asphalt and macadam

Happy Street, you are no more...